ביטוח למשכנתא

ביטוח למשכנתא משלב שני כיסויים: ביטוח למבנה וביטוח חיים והוא נדרש על פי הבנקים בישראל, בעבור כל הלוואת משכנתא. 

ביטוח המבנה נועד להגן מפני נזק שעלול להיגרם לנכס, המשועבד לבנק. גובה הסכום הנדרש לביטוח ייקבע על פי הערכת שווי הבינוי של הכנס. 

ביטוח החיים נועד להגן על הבנק מפני מקרה של אי עמידה בהחזר ההלוואה, כתוצאה ממוות של אחד הלווים. במקרה פטירה, יקבל הבנק, שהינו המוטב בפוליסה

את היתרה לסילוק. דבר זה מעניק שקט נפשי לבנק והן ללווה הנוסף, במידה וקיים בהלוואה, שההחזר יתבצע במלואו.

למי מתאים ביטוח משכנתא?

ביטוח המשכנתא הינו תנאי חובה לכל אדם שמקבל הלוואת משכנתא מהבנק.

מה ההבדל בין ביטוח מבנה רגיל לביטוח מבנה למשכנתא?

בפועל מדובר באותו הכיסוי, שמטרתו לסייע כלכלית במקרה של נזק לנכס. בביטוח הבסיסי למשכנתא לרוב אין הרחבה לביטוח תכולה ומומלץ להוסיף כיסוי זה.

האם יש לרכוש את הפוליסה מחדש בכל שנה?

כל עוד קיימת ההלוואה, יש לדאוג לפוליסה בתוקף. משמעות הדבר שמדיי שנים עשר חודשים יש לחדש את הביטוח ולהמציא לבנק פוליסה עדכנית.

מוצרים קשורים

בודק...
השאר הודעה בוואטסאפ
לחשבון פייסבוק שלנו