ביטוח חיים ריסק משנה פוזיציה - ד.נ.ר בית לסוכן - בית סוכן

תחום ביטוח החיים (ריסק) עבר בשנת 2019 טלטלה דרמטית. נשים לרגע בצד את ההיבטים המסחריים, של שחיקת הכדאיות, ונתמקד בביטוח החיים הקלאסי בראי ההתפתחויות הגלובליות.

אם בעבר פוליסת ביטוח חיים ריסק, למקרה מוות או נכות, היתה נדבך היסוד בסל ההגנות של משפחה, מעמד זה שמור היום לביטוח הבריאות, שבזכות התפתחות הרפואה והיכולת לרפא יותר ויותר מחלות ופציעות, הפך לביטוח הראשון במעלה עבור כל משפחה. בפועל זהו ביטוח מציל חיים.

גם ההתפתחות בתחום הביטוח הפנסיוני, שכיום מובטח בישראל לכל שכיר ולכל עצמאי כאחד, וכולל מרכיבים של ביטוח חיים ריסק, מקטינה כמובן את חשיבותו של ביטוח חיים ריסק בסל הביטוחים המשפחתי.

העלייה הכללית בתוחלת החיים משנה לא רק את סדרי העדיפויות, אלא גם את התפיסה הכוללת לגבי ביטוח והגנות פיננסיות. בעידן של חיים ארוכים, ביטוח חיים נתפס כנחוץ פחות.
בצורה כזאת או אחרת, ובשינוי דגשים, מגמות אלה מאפיינות את העולם המפותח.

האם זה אומר שביטוח חיים ריסק יורד מבימת ההיסטוריה של עולם הביטוח?

ממש לא, הוא רק משנה פוזיציה.

שתי דוגמאות להמחשה:

  • הדוגמא הביטוחית: למשפחה שיש לה כיסוי רפואי הולם וכמובן תוכניות פנסיה מסודרות, היא נהנית מהכנסה שמאפשרת הפניית משאבים לשיפור ההגנה הביטוחית: מה הייתם ממליצים – ביטוח תאונות אישיות או ביטוח חיים?
  • הדוגמא הפיננסית: אותה משפחה עם דילמה מעט שונה – חיסכון גמל להשקעה או פוליסת ביטוח חיים ריסק?

בשני המקרים עשויה להיות סטטיסטיקה שמעידה על העדפה צרכנית ומהותית לאחת האפשרויות, אך כל משפחה היא מקרה לגופו פי מאפייניה וצרכיה.

התפתחות זאת במעמדו של ביטוח חיים ריסק, מביאה לידי ביטוי שורה של תופעות ומגמות, ומחזקת המלצות ליישום שהבאנו כאן בעבר:

בודק...
השאר הודעה בוואטסאפ
לחשבון פייסבוק שלנו