הנהלה וצוות - ד.נ.ר בית לסוכן - בית סוכן

הנהלה


 

יוסי בן צבי – מנכ"ל

אייקון דנר

073-2220-210

אייקון דנר

קרן סעדה – מזכירת הנהלה

אייקון דנר

073-2220-210

אייקון דנר

073-2220-211

אייקון דנר

יניב פטררו – מנהל כספים

אייקון דנר

073-2220-245

אייקון דנר

073-2220-246

אייקון דנר

פיננסים


 

ינון מור – מנהל פיננסים

אייקון דנר

050-4285-844

אייקון דנר

קרן בן מרגוי – מזכירת פיננסים

אייקון דנר

ביטוח חיים ופרט


 

כפיר לוי – מנהל מערך מכירות ושיווק

אייקון דנר

073-2220-292

אייקון דנר

054-9342-220

אייקון דנר

חיים אג'י – מנהל יחידת רכישה

אייקון דנר

073-2220-242

אייקון דנר

052-2451-341

אייקון דנר

צביקה טרדלר – מנהל יחידת רכישה

אייקון דנר

073-2220-240

אייקון דנר

050-5234-470

אייקון דנר

יהודה מעיין – מנהל יחידת רכישה

אייקון דנר

073-2220-282

אייקון דנר

050-5339-202

אייקון דנר

ג'קי מוגרבי – מנהל יחידת רכישה

אייקון דנר

073-2220-236

אייקון דנר

054-4672-542

אייקון דנר

אורי גרדוס – מנהל יחידת רכישה

אייקון דנר

073-2220-275

אייקון דנר

053-3375-303

אייקון דנר

גלעד עמית – מנהל מרחב צפון

אייקון דנר

054-5633-123

אייקון דנר

אייל הראל – מנהל יחידת רכישה צפון

אייקון דנר

052-5369-146

אייקון דנר
בודק...