קרן פנסיה

חיסכון לטווח ארוך, שזוכה להטבות מס ומטרתו להעניק קצבה חודשית לאחר הפרישה, במקום ההכנסה החודשית.
החיסכון הפנסיוני מחוייב על פי חוק לשכירים ועצמאיים.
הזכאות לקצבה חודשית ניתנת בהגעה לגיל פרישה וכן במידה וקיים אירוע ביטוחי המזכה בקצבה:
קצבת נכות – במקרים של אובדן כושר עבודה שנמשך מעל ל-90 ימים.
קצבת שארים – תשלום למוטבים לאחר פטירת העמית – בהתאם לתנאי הפוליסה והשנים הנותרות לזכאות.
ניתן לרכוש הרחבות וכיסויים נוספים להשלמה, על פי הצורך.
קרן הפנסיה נשענת על תקנון אחיד לכל העמיתים וגובה הקצבה ייקבע בהתאם למקדם ההמרה בעת הפרישה.

מהן הטבות המס לשכיר בקרן הפנסיה?

שכירים נהנים למעשה מהטבה כפולה –

  1. חלק המעסיק אינו מוכר כהכנסה לצורך תשלום שווי מס, עד לתקרה הקבועה בחוק ומשתנה מעת לעת.
  2. עבור חלק העובד, מתקבל זיכוי ממס בגובה 35%, בכפוף לתקרה.

בקרים מסויים שיש לבחון בצורה פרטנית באמצעות בעל מקצוע, תתקיים זכאות להטבת מס נוספת בגין הפקדה נוספת שתבוצע על ידי העובד, בגין חלק השכר שהמעסיק לא הפריש בעבורו לקרן הפנסיה.

מהן הטבות המס לעצמאיים בקרן הפנסיה?

גם עצמאים מחוייבים בהפקדה חודשית לחיסכון פנסיוני והם נהנים מזיכוי בגובה 35% במה ההכנסה, עד לתקרה של 5% מההכנסה השנתית.

על הפקדה נוספת ועד לגובה של 11% מההכנסה, קיימת זכאות לניכוי המס השולי.

מה משמעות התקנון בקרן הפנסיה?

התקנון הוא זה המגדיר את זכויות וחובות העמיתים בקרן – עד מתי ניתן יהיה להפקיד, מה תהיה קצבת הנכות במידת הצורך ועוד.

 

איך אדע איזו קרן פנסיה מתאימה לי?

לכל קרן יש הרכב שונה מבחינת איזון אקטוארי, וותק, עלויות דמי ניהול ועוד. לכן, מומלץ להעזר בבעל רשיון פנסיוני טרם בחירת הקרן.

עבדתי במספר עבודות ונפתחו לי קרנות שונות לאורך השנים, האם ניתן לאחד?

פעולה זו ניתנת לביצוע, אך ייתכן ויהיו לה השלכות (כגון השפעה על תקופת אכשרה). טרם ביצוע יש להיעזר בבעל רשיון פנסיוני בתהליך של איתור צרכים ותכנון פרישה.

מהן קרנות ברירת מחדל?

על מנת לעודד את התחרות בשוק, לצד עידוד הציבור לחיסכון פנסיוני יצרה המדינה מכרז לבחירת מספר קרנות המציעים את התנאים האטרקטיביים ביותר מבחינת דמי ניהול הנגבים מהעמיתים. קרנות אלו נקראות הקרנות הנבחרות או קרנות ברירת מחדל.

מהו גובה דמי הניהול בקרנות הפנסיה?

כל חברה רשאית להחליט על גובה דמי הניהול (למעט החברות בקרנות הנבחרות, שרשאיות לשנות אחת לעשר שנים בלבד). בכל מקרה קיימת מגבלה על התקרה שניתן לגבות:
בקרן פנסיה מקיפה: מקסימום 6% מההפקדה החודשית ו-0.5% מהיתרה הצבורה.
בקרן פנסיה כללית: מקסימום 4% מההפקדה החודשית ו-0.6% מהיתרה הצבורה.

מוצרים קשורים

בודק...
השאר הודעה בוואטסאפ
לחשבון פייסבוק שלנו