גמל והשתלמות

קופת גמל וקרן השתלמות מוגדרות כחיסכון פנסיוני ומהוות אפיקי חיסכון משמעותיים עבור שכירים ועצמאיים, שכן הן מאפשרות להנות מהטבות מס, לצד תשואות של מכשיר חיסכון מנוהל. 

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון לטווח ארוך. החל משנת 2008, ניתן למשוך את הכספים הצבורים לאחר גיל 60 וכקצבה בלבד.

קופת הגמל הינה למעשה חיסכון נוסף לגיל הפרישה, מעבר לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים.

קרן השתלמות הינה מכשיר חיסכון לטווח בינוני – ארוך. את היתרה הצבורה ניתן למשוך לאחר מינימום של 6 שנים, כסכום הוני.

בשני האפיקים ניתן לבחור את מסלולי ההשקעה, בהתאם לרמות החשיפה הרצויות ולעבור ביניהם ללא אירוע מס.

האם במשיכה מקרן השתלמות חובה למשוך את כל היתרה?

לא, ניתן לבחור באם רוצים למשוך את מלוא הסכום או חלקו.

האם בתום שש שנים קופת ההשתלמות נסגרת להפקדות?

ניתן להמשיך ולהפקיד לקופה מעבר לתקופה של שש שנים. שש השנים מתייחסים לנזילות היתרה ולא להפקדות.

מהן הטבות המס לעצמאי בקופת גמל?

על מנת לעודד חיסכון, העניקה המדינה הטבות לעצמאיים בהפקדה לקופת גמל במעמד עצמאי (ללא הפקדות מעסיק):

  1. זיכוי – ההטבה ניתנת על הפקדות על לגובה של 4.5% מההכנסה השנתית ולא יותר מהתקרה השנתית. הזיכוי מתבצע באמצעות החזר תשלום מס הכנסה בגובה 35% מההפקדה.
  2. ניכוי – הטבה זו משתנה בהתאם למדרגות המס של העצמאי ומייצרת הקטנה של ההכנסה החייבת במס ובביטוח לאומי, עד לתקרה השנתית הקבועה ולא יותר מ11% מההכנסה השנתית.

התקרות השנתיות מתעדכנות מדיי שנה על ידי רשות המסים. 

האם קיימות הטבות מס לשכיר בקופת הגמל?

ייתכן ועובד/ת שכיר/ה יהיו זכאים להטבות מס בעת ההפקדה לקופת הגמל וזאת בהתאם לסעיף 47 וסעיף 45א בפקודת מס הכנסה,

ותוך שקלול פרמטרים שונים, כגון: גובה ההכנסה, רכיבי שכר, הגדרת עמית מוטב. 

על מנת לבחון זכאותך להטבות המס בקופת הגמל, מומלץ להיוועץ באיש מקצוע מומחה לתחום.

מהן הטבות המס לשכירים בקרן השתלמות?

שכיר נהנה מההטבות הבאות, בעת ההפקדה לקרן השתלמות, הכוללת את חלקו ואת חלק המעסיק:

  1. הפקדת המעסיק, שיכולה להגיע עד ל7.5% מהשכר, אינה נחשבת כהכנסה ואינה גוררת תשלומי מס (עד לגובה השכר הנקבע מדיי שנה על ידי רשות המסים).
  2. בהתאם להגבלות אחוזי ההפקדה וגובה השכר, הסכום המצטבר יהנה מפטור מתשלום מס רווחי הון בעת המשיכה. במידה והשכר גבוה מהתקרה הקבועה, החלק העודף יידרש במס רווחי הון בגובה 25%.
מהן הטבות המס לקרן השתלמות במעמד עצמאי?

עצמאי נהנה מהטבות בעת ההפקדה ובעת המשיכה:

  1. ההפקדה נחשבת כהוצאה מוכרת ולכן מפחיתה את תשלומי המס הנדרשים. זאת על לגובה של 4.5% מההכנסה השנתית.
  2. בעת המשיכה יהיה פטור על תשלום מס רווחי הון, עד לתקרה הקבועה בחוק. מדיי שנה קובעת רשות המסים מהו גובה התקרה ובעת המשיכה מחשבים את סך כל היתרה הפטורה לאורך השנים.על החלק העודף, במידה וקיים ייגבה תשלום מס רווחי הון בגובה 25% כדין. 

מוצרים קשורים

בודק...
השאר הודעה בוואטסאפ
לחשבון פייסבוק שלנו