תיקון 190

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מעניק שורה של הטבות מס המגדילות את הפטורים הניתנים על התשלומים הנדרשים.
באמצעות תיקון 190 יכולים בני 60 פלוס להפקיד סכום חד פעמי לקופת גמל וליהנות מהטבות המס הגלומות באפיק זה,
לצד נזילות מלאה של הכספים. זהו יתרון ייחודי שמוענק לבני הגיל השלישי בלבד, במטרה לעודד את הגדלת החיסכון לפנסיה.

במקרה של משיכת הכספים כקצבה, יהנו החוסכים מפטור מלא בתשלום מס רווחי הון. 
חיסכון בצורה כזאת מאפשר הנאה מתשואות של מכשיר בניהול גמיש ובחירת מסלול רצוי, עלויות ניהול נמוכות באופן יחסי והטבות מס משמעותיות בעת המשיכה ובעת מעבר בין מסלולים.

בנוסף, ניתן להגדיר מוטבים לקבלת היתרה במקרה פטירה, תוך העברת חלק מהזכויות והפטור ליורשים (בתנאים מסויימים).

מה התנאים לזכאות להפקדה בתיקון 190?

על מנת ליהנות מההטבות צריכים להתקיים שני תנאים:

  1. החוסך הינו מעל לגיל 60
  2. קיימת זכאות לקצבת פנסיה מינמלית בגובה 4,064 ש״ח (נכון לשנת 2022).
מהן הטבות המס במסלול זה?
  1. דחיית תשלומי מס רווחי הון – כיוון שלא מתקיים אירוע מס בעת ניוד כספים, בעת מעבר בין מסלולים ובגין פעולות של מכית ני״ע ברווח, התיק מרוויח גם את תשלומי המס שנותרו בקופה ומגדילים את היתרה.
  2. הפחתת המס בעת משיכה – במידה ותבחרו לבצע משיכה הונית, יתקיים תשלום מופחת בגובה 15% מהרווח הנומינלי בלבד.
  3. ביטול מס בעת משיכה כקצבה – במידה ותבחרו למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית, תזכו לפטור מלא מתשלום מס רווח הון.
  4. ירושה – במקרה פטירה, ניתן להעביר את היתרה בקופת הגמל ליורשים בפטור מלא ממס רווח הון במידה והחוסך נפטר לפני גיל 75. במידה והחוסך נפטר בגיל מאוחר יותר, יהנו החוסכים מהטבה בתשלום המס ויידרשו לתשלום 15% מהרווח הנומינלי בלבד, במקום 25% מהרווח הריאלי.
מהם היתרונות הנוספים של הפקדה באמצעות תיקון 190?

הכספים נזילים וקיימת גמישות בבחירת אופן המשיכה.

ניתן לנייד מספר חסכונות פנסיוניים לתוך קופת הגמל עפ״י תיקון 190 ובכך למקסם את ההטבות על סכום גדול יותר.

מוצרים קשורים

בודק...
השאר הודעה בוואטסאפ
לחשבון פייסבוק שלנו